Pracownia psychologiczna

Podejmując współpracę z psychologiem czerpiesz dodatkowe korzyści z uprawianej dyscypliny sportu. Bliżej poznajesz swoje mocne i słabe strony. Rozumiesz co jest ich źródłem i jak wykorzystywać indywidualne cechy aby osiągać wyższy poziom sportowy. Jest to także okazja aby odkryć swoje zdolności psychologiczne, nauczyć się dysponować siłą mentalną, która jest bardzo istotna tak w sporcie jak i w życiu codziennym.

Praca z psychologiem to: 

  • poprawa funkcji poznawczych takich jak: zdolność do koncentracji uwagi, szybkości myślenia i podejmowania decyzji
  • zwiększenie pewności siebie i samooceny
  • indywidualna diagnoza i analiza poziomu motywacji osiągnięć oraz nauka najbardziej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem
  • opanowanie odczuwanego lęku i presji związanej ze startem lub wynikiem, poprzez ćwiczenia mentalne i wizualizacje
  • utrzymywanie odpowiedniego poziomu motywacji i zaangażowania, niezbędnych do regularnych treningów
  • techniki gospodarowania energią psychiczną i fizyczną podczas treningów i zawodów sportowych
  • pomoc w formułowaniu indywidualnych celów sportowych
  • pomoc psychologiczna w czasie przerw w treningach spowodowanych kontuzją
  • indywidualna ocena stanu psychicznego po odniesionej porażce lub sukcesie. Wybór drogi do wyjścia z pojawiających się kryzysów w procesie zmiany.

Psychoterapia to dziedzina psychologii, która opiera się na cyklicznych spotkaniach lekarza i pacjenta w celu ustalenia planu leczenia różnych zaburzeń dotyczących ludzkiej psychiki. Terapia polega na docieraniu do ukrytych w naszej podświadomości treści, niekiedy traum czy urazów i analizowaniu ich w celu przywrócenia równowagi między nimi, a naszym obecnym życiem. Skuteczna psychoterapia pomaga w lepszym rozumieniu naszych emocji, w nawiązywaniu relacji, w radzeniu sobie ze stresem, przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości i ogólnej poprawy jakości życia.

 

Wizyta

Umów wizytę